Grönt är skönt, och självklart!

FlixTrain körs i Sverige på 100% förnybar energi.

FlixMobility, d v s vårt moderföretag som inkluderar både FlixBus och FlixTrain, grundades på principen att möjliggöra smart och smidigt resande för alla på ett prisvärt, bekvämt och klimatsmart sätt. Genom att välja att resa kollektivt med buss eller tåg i stället för bil eller flyg, gör du ett miljövänligt val och minskar dessutom dina klimatavtryck.

Var kommer elen ifrån?

På de svenska järnvägarna tillhandahålls elen för tågdrift av Trafikverket. Elenergin kommer från vattenkraft, som produceras i enlighet med Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) och är 100% förnybar.

Tåg i Sverige och utomlands

Många tror att tåget alltid är det bästa sättet att resa i klimatväg. Faktum är att tåg utanför Sverige ofta drivs på diesel eller el från gas- eller kolkraftverk. Dessa tåg släpper ut mer avgaser och skadliga partiklar än buss, vilket betyder att bussen i många fall är ett miljövänligare transportalternativ än tåget utomlands.

Klimatkompensation

I Sverige uppfyller bussarna i vår fordonsflotta högsta miljöklass (Euro VI) och våra bussar är i genomsnitt 3 till 4 år gamla. Att resa med buss är klimatsmart, men inte 100% utsläppsfritt. Tack vare vårt samarbete med atmosfair erbjuder vi våra passagerare möjligheten att kunna kompensera för sina koldioxidutsläpp. Klimatkompensationen går till projekt som är godkända av FN och har fått Gold Standard-märkning. Besök deras hemsida för mer information: atmosfair.de/en.

Framtidsplaner

Vi strävar ständigt efter att hitta nya lösningar och innovationer som kan gynna klimatet och minska vårt klimatavtryck. År 2018 lanserade vi ett pilotprojekt med helelektriska bussar på utvalda linjer i Europa och i 2019 ett annat pilotprojekt med solcellspaneler på busstaken, som genererade el för all utrustning ombord på bussen, vilket sparade på bussens bränsle och därmed minskade utsläppen. Vi nöjer oss dock inte här; vi fortsätter att utforska fler klimatvänliga alternativ, som bränslecellsbussar drivna av grön vätgas. Vår vision är att bli 100% koldioxidneutrala år 2030.

Fakta om miljö och utsläpp

  • Våra tåg i Sverige drivs med 100 % förnybar energi med el från Trafikverket.
  • Bussarna i vår fordonsflotta uppfyller högsta miljöklass (Euro VI) och är i genomsnitt 3 till 4 år gamla.
  • Tåg är inte alltid bäst i klimatväg. Utanför Sverige drivs tåg ofta på diesel eller el från gas- eller kolkraftverk, vilka släpper ut mer avgaser och skadliga partiklar än bussar.
  • Den globala transportindustrin står för nästan en fjärdedel av alla energirelaterade koldioxidutsläpp. Flygresor och personbilar utgör en stor del av det. Om vi inte ändrar vårt resesätt snart, riskerar koldioxidutsläppen från luftfart tredubblas fram till 2050.

Källa: Dessa siffror är baserade på data och statistik från Trafikverket, klimatsmartsemester.se samt en Well-to-Wheel-analys gjord 2021 av atmosfair för FlixBus europeiska bussflotta.