Impressum

Utställare:
FlixTrain GmbH

Kontaktuppgifter:
Adress: FlixTrain GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Tyskland
Telefonnummer: +49 (0) 30300137100
E-post: service@flixtrain.de

* Obs! Samtalskostnaderna för fast telefoni samt mobiltelefon avgörs av varje enskild leverantörs priser.

Styrelse:
André Schwämmlein
Matthias Kuhn
Fabian Stenger

Handelsregister:
Tingsrätten i München, HRB 234023

Momsreg.nr.: DE 815708221

Ansvarig enligt §18 p. 2 MStV:
Daniel Krauss
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
Tyskland
E-post: service@flixtrain.de


Ansvar för innehåll
Vårt innehåll på webbsidan har noga sammanställts. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet.  Som tjänsteleverantör är vi enligt § 7 paragraf 1 TMG ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt de allmänna lagarna. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör varken skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från utlandet eller undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt de allmänna lagarna påverkas inte. Relevant ansvar är emellertid endast möjligt från och med dagen för vetskap om en specifik överträdelse. Efter meddelande om sådana överträdelser tar vi bort innehållet omedelbart.

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol (OS-plattform), som finns på www.ec.europa.eu/consumers/odr. Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskillnad.