Banarbeten

Byggarbetare vid spårområde i skyddskläder

Planerade banarbeten under 2021 för linje FLX61 Stockholm – Göteborg

Här hittar du viktig information om planerade banarbeten som kan komma att påverka din resa med FlixTrain under hösten och vinteren 2021 och hur du reser till/från de tillfälliga hållplatserna till din slutdestination.

BANARBETEN VID GÖTEBORGS CENTRALSTATION:

Datum: 4 och 11 september

Tillfällig hållplats mellan nämnda datum: 

Partille station

Lördagen 4. och 11. september utförs arbeten på spåren in till Göteborg. Det innebär att FlixTrain inte kommer att ha möjlighet att köra hela vägen fram till Göteborgs Centralstation utan stannar under den här perioden istället vid Partille station, varifrån det går ersättningstrafik* till Göteborgs Centralstation.

BANARBETEN VID SKÖVDE STATION:

Datum: 25 september

Lördagen den 25 september utförs arbeten runt Skövde station, vilket innebär att FlixTrain inte stannar i Skövde den dagen. Observera att restiden kan bli längre än vanligt, då tågen tar en omväg runt Skövde.

BANARBETEN VID SÖDERTÄLJE SYD:

Datum: 1-3 oktober

Tillfällig hållplats mellan nämnda datum: 

Södertälje Hamn

Mellan den 1 och 3 oktober utförs arbeten vid Södertälje Syd, vilket innebär att FlixTrain inte kan köra in på stationen. Istället stannar FlixTrain vid Södertälje Hamn och resan till Stockholm Central tar därför ca 15-20 minuter längre än vanligt.

BANARBETEN INTILL GÖTEBORG OCH STOCKHOLM:

Datum: 28-31 oktober

Tillfällig hållplats mellan nämnda datum: 

Alingsås station

Mellan den 28 och 31 oktober utförs flera banarbeten samtidigt vid spårområdena runt Göteborg och Stockholm, vilket innebär att FlixTrain måste ta omvägar, som resulterar i längre restider. Några tåg kör inte in hela vägen till Göteborg utan stannar i Alingsås, varifrån det går ersättningstrafik* in till Göteborgs Centralstation. 

BANARBETEN NÄRA GÖTEBORG:

Datum: 21 november

Den 21 november utförs arbeten runt spårområdena vid Göteborg Central, vilket innebär att FlixTrain måste ta omvägar, som resulterar i längre restid. Du kommer däremot fram hela vägen till Göteborgs Centralstation.

*Ersättningstrafik till/från Göteborg central (Partille och Alingsås)

Resande till och från Göteborg Central kan ta sig till och från Partille/Alingsås station med Västtrafiks ersättningsbussar. Du kan antingen boka hela resan till/från Göteborg via FlixTrain eller lösa din biljett direkt med Västtrafik. Vill du lösa din biljett direkt med Västtrafik väljer du Partille/Alingsås som avgångsstation (eller slutstation) när du bokar din biljett med FlixTrain. OBS: ersättningsbussar avgår från Åkareplatsen, en busshållplats nära Göteborg Central. Kolla på din biljett för att hitta dit.

Västtrafikbiljetter

Väljer du att boka hela resan till/från Göteborg via FlixTrain gäller din FlixTrain biljett som färdbevis på samtliga avgångar med Västtrafik mellan Göteborg och Partille/Alingsås under samma dygn som din FlixTrain biljett är giltig. Tänk på att ta en avgång som lämnar god tid till byte mellan Västtrafik och FlixTrains avgångar. När du bokar visas närmsta avgång i tid, men du får gärna ta en tidigare eller senare avgång om det passar dig bättre. FlixTrain ansvarar inte om förseningar av Västtrafiks ersättningsbussar gör så att du missar din avgång.

Väljer du att lösa din biljett direkt med Västtrafik kan du göra det i Västtrafiks app To Go (läs mer här) eller hos butiker och ombud anslutna till Västtrafik (läs mer här). Observera att du i nuläget på grund av coronaläget inte kan köpa biljett ombord på tåget.

Grönt tåg sett från fönstret med utsikt över spårområdet