Stationsledsagning

Du kan få hjälp med stationsledsagning till och från tåget samt vid tågbyten utan att det tillkommer någon extra kostnad.

Här kan du läsa mer om stationsledsagning och mötesplats per station: https://www.stationsledsagning.se/

Vill du boka stationsledsagning?

Om du behöver assistans på stationen men klarar av att gå på och av tåget på egen hand, du kan nå oss på telefonnummer +46 (0) 8 124 115 00. Vår svensktalande support finns tillgänglig vardagar 09.00-17.00. Övriga tider når du vår engelsktalande support.

Obs! Samtalskostnaderna för fast telefoni samt mobiltelefon avgörs av varje enskild leverantörs priser.