Frågesida gällande resor under Covid-19-pandemin

Ombord på tåget:

Gäller krav på munskydd ombord på FlixTrain?

För resor i Sverige gäller ej krav på munskydd för resenärer på tåg och buss, men användning av munskydd rekommenderas av Folkhälsomyndigheten under rusningstrafik.

Observera att det är krav på användning av munskydd för resor utanför Sveriges gränser (både buss och tåg).

Erbjuder ni eller säljer ni munskydd ombord på FlixTrain till dem som inte har något?

Nej, vi erbjuder inte munskydd ombord. Det är resenärens eget ansvar att ta med munskydd för resan.

Har ni minskat antal bokningsbara platser ombord?

Säkerheten för våra passagerare, tågpersonal och anställda är av yttersta vikt för oss. Efter upphävningen av restriktionen gällande bokningskapacitet på fjärrtrafik, kör vi igen med alla platser bokningsbara. Tänk på att du kan boka en extraplats bredvid om du skulle vilja resa utan sittgranne.

Cirkuleras och filtreras luften ombord?

Återcirkulationen är avaktiverad och tågpersonalen vädrar vagnarna efter varje avslutad tur.

Hur säkerställer ni att resenärers bagage inte kontamineras?

Vi uppmanar resenärer att använda handsprit på händerna samt på bagaget efter att de tagit i det. Resenärer får även använda engångshandskar om de vill.

Finns det handsprit ombord på tåget?

Handsprit finns tillgängligt vid ingången och på toetten ombord på tåget. Vi rekommenderar även våra passagerare att ta med egen handsprit som de kan använda under resans gång.

Kan jag fortfarande resa med en utskriven biljett?

Så länge du har en giltig biljett, spelar det ingen roll om den är digital eller utskriven. Incheckning sker antingen genom att skanna QR-koden, eller via namn (för kontaktlös incheckning).

Hygien och säkerhet:

Kommer ni att ta tempen på resenärer ombord?

Nej, vi tar inte tempen på våra kunder. Vi avråder kunder från att resa om de känner sig sjuka.

Kommer ni att ta tempen på tågpersonalen innan de påbörjar sina arbetsskift?

Nej, vi tar inte tempen på vår personal. Vi avråder dem från att komma till jobbet och ber dem kontakta läkare om de känner sig sjuka.

Behöver jag kunna uppvisa negativt Covid-test för att få resa med FlixTrain?

Nej, du behöver inte visa upp ett negativt COVID-19 test för att få resa med FlixTrain. Under bokningsprocessen tillhandahåller du uppgifter, som ditt för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer, som vi kan komma att använda i samarbete med myndigheter, om detta skulle behövas.

Hur säkerställer ni att resenärer håller avstånd?

Våra kunders, förares, partners samt anställdas säkerhet och välmående är vår högsta prioritet. Vi ber våra passagerare att ha tålamod och hålla avstånd så gott det går på stationen, vid på- och avstigning samt under resan.


Generella frågor:

Hur länge kommer dessa åtgärder att gälla?

Vi följer situationen med avseende på COVID-19 noga och är i nära kontakt med myndigheterna. Säkerheten för våra kunder och vår personal är av högsta prioritet för oss. För närvarande kan vi inte göra något konkret uttalande om varaktigheten av dessa införda åtgärder.

Vad händer om min tilldelade sittplats inte är ledig?

Våra algoritmer i bokningssystemet låter resenärer som reser på egen hand få en tilldelad plats utan platsgranne (på grund av gällande restriktioner om 50% beläggning ombord). Om någon sitter på din tilldelade plats, be personen att kontrollera sin biljett att hen har valt rätt sittplats.

Vilket lands regler gäller vid gränsöverskridande resor?

Vid gränsöverskridande resor följer vi båda länders bestämmelser. Det är resenärens ansvar att hålla sig uppdaterad om vilka bestämmelser som gäller i landet de reser från och till. Om eventuella ändringar i bestämmelserna skulle påverka resan väsentligt, gör vi vårt bästa för att informera kunden om detta.

Hur vet jag om min resa blir av?

Alla resor som finns bokningsbara på Flixtrain.se och i appen ska köra enligt tidtabellen. Vi informerar dig om det skulle ske några ändringar gällande din resa.